Chính sách bảo mật

I. Hình thức và mục đích thu thập thông tin

1. Bình luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên website, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận cũng là địa chỉ IP của người truy cập để giúp phát hiện và chống chuỗi spam.

2. Thông tin tư vấn sản phẩm hoặc dịch vụ

Khi khách truy cập để lại thông tin để được tư vấn về sản phẩm hoặc dịch vụ, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu đăng ký thông tin cũng là địa chỉ IP của người truy cập giúp phát hiện và chống chuỗi spam.

3. Cookies

Nếu bạn bình luận trong website, bạn có thể cần cung cấp tên, email. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Nếu bạn sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.

4. Nội dung nhúng từ website khác

Các bài viết trên website có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách như khi khách truy cập truy cập trang web khác không phải của Đại Dương Glass .

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

II. Phạm vi sử dụng thông tin

Đại Dương Glass sẽ sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

  • Tư vấn thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ đến khách hàng nếu có yêu cầu.
  • Gửi email thông báo khuyến mãi, tiếp thị (khách hàng có quyền từ chối nhận email này).
  • Liên lạc với khách hàng.

III. Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Nếu bạn để lại bình luận, đăng ký thông tin thì dữ liệu đó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký thông tin trên trang web của Đại Dương Glass (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong dữ liệu khách hàng của Đại Dương Glass. Quản trị viên trang web có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

IV. Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Nếu bạn có đăng ký thông tin trên website hoặc đã để lại bình luận, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi thay đổi hoặc xóa mọi dữ liệu đó.

V. Các dữ liệu của bạn được gửi tới đâu

Các bình luận và thông tin của khách hàng có thể được chuyển vào dịch vụ tự động phát hiện spam trong hộp thư của người quản trị Website, sau đó sẽ được lưu trữ và bảo mật ở cơ sở dữ liệu của Đại Dương Glass.

VI. Đại Dương Glass cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng trên website Đại Dương Glass được cam kết bảo mật tuyệt đối. Việc sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó và phù hợp với quy định của pháp luật.

Chúng tôi cam kết không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của khách hàng,  Đại Dương Glass sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.